Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle oplysninger

Nordicmaling.dk
CVR nr. 35399593      
Foldegade 27
7100 Vejle  
E-mail: kontakt@nordicmaling.dk
Tlf. 51156128

1. Køb hos Nordicmaling

Der er ikke indgået en bindende købsaftale med Nordicmaling, før du har modtaget en ordrebekræftelse.

Nordicmaling opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen, efter den er fremsendt til kunden.

2. Priser

Alle priser er inkl. 25 % moms og er i danske kroner (DKK), hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser.

Der tages forbehold for:

• valutaændringer

• force majeure

• leveringssvigt

• afgiftsændringer

• udsolgte varer og trykfejl

3. Fragt

Der tillæges et gebyr på 50 kr. ved bestillinger under 1500 kr. 

4. Salg generelt

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

5. Levering

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos Nordicmaling´s grossister og leverandører samt weekend og helligdage.

Der vil normalvis være en leveringstid på 1 - 2 hverdage.

Varerne leveres med Post Nord.
Hvis man vælger at få stilles varerne, er det på eget ansvar.

6. Afbestillinger

Ønsker du at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved at fremsende en e-mail mærket "Afbestilling" til: kontakt@nordicmaling.dk

Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har du modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten "Afbestilling!" indsat i emnefeltet. Afbestilling bør ske inden kl. 15 samme dag, som bestillingen er foretaget.

7. Betaling

Du kan betale med:

• Dankort

• Visa

• Visa/Dankort

• Visa Electron

• MasterCard

• Maestro

For at holde omkostningerne nede, og derved kunne tilbyde dig produkterne til den lavest mulige pris, er det således kun muligt, at foretage betaling med ovennævnte betalingskort.

8. Reklamationsret

Der ydes 2 års reklamationsret på produkter købt hos Nordicmaling efter købelovens regler. Er der yderligere reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning vise sig fejlbehæftet under reklamationsperioden, repareres/ombyttes denne vederlagsfrit, såfremt Nordicmaling bærer risikoen for manglen efter købelovens regler.

Hvis du behandler, betjener eller håndterer varen forkert, er evt. skader/fejl ikke dækket af reklamationsretten.

9. Anvendelse af reklamationsretten

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Nordicmaling indenfor rimelig tid efter varens modtagelse.

For at gøre behandlingstiden ved reklamation så kort som mulig, bedes du vedlægge en skriftlig beskrivelse af fejlen/manglen, når du returnerer varen til Nordicmaling.

Hvis du sender en vare retur til Nordicmaling, som ikke er emballeret forsvarligt, kan der opstå skader på varen, og du vil blive opkrævet de udgifter som Nordicmaling har, når varen skal emballeres igen. Ligeledes vil du heller ikke kunne få godtgjort den fulde købspris for de varer, der har taget skade som følge af uforsvarlig emballage, da du sendte varen til Nordicmaling.

Varer, der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto, nægtes modtaget af Nordicmaling.

10. Tilbagesendte varer som ikke indeholder fejl

Hvis du returnerer defekte/forkerte varer til Nordicmaling, og du har beskrevet en given fejl/mangel, som efterfølgende ikke kan konstateres, sendes varen retur til dig, inkl. opkrævning af et undersøgelsesgebyr og medgåede portoudgifter.

Undersøgelsesgebyret er kr. 200,- pr. halve time inkl. moms. Undersøgelsesgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med undersøgelse og evt. test.

Medsendes der tilbehør, skal antal og produktbeskrivelse medfølge. Medfølger der tilbehør, som ikke umiddelbart fremgår af den medsendte produktbeskrivelse kan Nordicmaling ikke gøres ansvarlig for eventuel bortkomst af disse effekter.

Varer bør returneres med en fakturakopi samt den medsendte fortrydelsesformular hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår. Da varen ellers vil blive henlagt indtil der foreligger fakturakopi og evt. fejlmeddelelse på produktet.

11. Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Nordicmaling, skal være forsvarligt indpakket.

12. Er De i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål bedes De rette henvendelse til kontakt@nordicmaling.dk

13. Fortrydelsesret

Den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, dog tages tonede varer ikke retur.

I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage tilbagebetaler vi varens pris fratrukket en eventuel værdiforringelse af produktet.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter aftalen om returnering er truffet med Nordicmaling.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af Nordicmaling ud fra en den forventede gensalgsværdi.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor du, ud fra en vurdering foretaget af Nordicmaling, vil blive krediteret købsprisen minus et beløb svarende til forringelsen.

Du skal selv betale porten ved returneringen.

Nordicmaling returnerer det aftalte beløb i danske kroner senest 14 dage efter modtagelse af den/de returnerede varer eller efter modtagelse af gyldigt bevis på indhold og afsendelse af pakke.

Der er to måder, som du kan returnere varen på:

• Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet.

I denne sammenhæng beder vi dig om at gøre postvæsnet opmærksom på, at du straks vil returnere varen til Nordicmaling.

• Du kan modtage varen fra postvæsnet og efterfølgende inden for de 14 dage, returnere varen til Nordicmaling.

I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af købsfakturaen samt den medsendte returblanket, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Nordicmaling.

Returadressen er følgende:

Nordicmaling

Foldegade 27

7100 Vejle

Du bedes mærke pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg en kopi af købsfakturaen samt den medsendte returblanket, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Nordicmaling. Beløbet returneres ved bankoverførsel - HUSK at vedlægge kontonummer beløbet ønskes overført til.

Du skal selv betale porten, hvis du fortryder købet og ønsker at returnere varen. Nordicmaling anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Nordicmaling. Yderligere har du mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

Nordicmaling modtager ikke varer sendt per efterkrav eller uden porto.

14. Klagemuligheder

Ønsker De at klage over Nordicmaling´s håndtering af Deres reklamation eller returnering. Kan der rettes henvendelse til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby

Telefon: 4171 5000

www.forbrug.dk